Zarybňovací povinnost revírů

 

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání,je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR  - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích. 

 

 

REVÍR PSTRUHOVÝ

 463 064 Svitava 3
Druh Množství
Pstruh obecný forma potoční Po2 1800 ks
Pstruh duhový Pd2 2000 ks
Lipan podhorní Li1 1000 ks
Ostroretka stěhovavá Os1 5000 ks
Kapr obecný K3 130 ks
                                                                            

 

REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

 
461 115 Podomský potok 1 
Druh Množství
Kapr obecný   K2 1000 ks
Kapr obecný K3 1050 ks
Lín obecný L2 450 ks
Cejn velký Cv2 1000 ks
Štika  obecná Šr 550 ks
Candát obecný Ca1 1000 ks
Pstruh duhový Pd2 500 ks
Amur bílý A2 200 ks
                                                               
 
461 202 Podomský potok 1A 
Druh Množství
Kapr obecný K2 80 ks
Kapr obecný K3 120 ks
Lín obecný L2 50 ks
Amur bílý A2 20 ks
                              
 
461 212 Podomský potok 1B 
Druh Množství
Kapr obecný K2 80 ks
Kapr obecný K3 120 ks
Lín obecný L2 50 ks
Amur bílý A2 20 ks
                                                           
 
461 222 Svitava 3A
Druh Množství
Kapr obecný K3 100 ks
Lín obecný L2 50 ks
Amur bílý A2 20 ks
Pstruh duhový Pd2 100 ks
                                                                   
 
461 226 Návesní rybník
Druh Množství
Kapr obecný K3  170 ks
Lín obecný L2 300 ks
Štika  obecná Š1 50 ks
Candát obecný Ca1 400 ks
Amur bílý A2 20 Ks - pouze v roce 2016
                             
 

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...