Vydání rybářského lístku

 
Vydání rybářského lístku ČR
Rybářský lístek si rybář vyřídí na MěÚ/OŽP (Odbor životního prostředí městského úřadu) podle místa trvalého bydliště. Za vydání rybářského lístku se hradí správní poplatek. 
 
K vyřízení je potřebné :
  • vyplněná žádost o vydání rybářského lístku nebo,
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o vykonání zkoušky) nebo, 
  • dřívější rybářský lístek a dále
  • uhradit správní poplatek (úhrada na pokladně MěÚ)
 
Poplatek za vydání dle zákona č. 634/2004 Sb., pol. 14, o správních poplatcích v platném znění (výňatek)
 
Vydání rybářského lístku s dobami platnosti je zpoplatněno: 
 
Typ a délka platnosti  rybářského lístku Cena
1 rok 100,- Kč

1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50,- Kč  
3 roky 200,- Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
100,- Kč
10 let 500,- Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  
250,- Kč

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...