Trofejní úlovky 

 

Ocenění členů MRS 

za trofejní úlovky ulovené na rybářských revírech v užívání MRS, o.s.:

 
Pokud člen MO MRS Blanskouloví na revírech MRS trofejní rybu, má možnost prostřednictvím naší místní organice Blansko požádat o ocenění za ulovení trofejní ryby. K tomu, aby byl oceněn od sekretariátu Moravského rybářského svazu v Brně, je nutné, aby doložil k trofejní rybě následující povinné údaje:
 
 • jméno, příjmení a úplná adresa bydliště lovce
 • den, hodina a místo úlovku (rybářský revír s upřesněním lokality) 
 • druh ulovené ryby 
 • hmotnost úlovku v kg
 • délka úlovku v cm
 • použitá nástraha 
 • potvrzení o ověření údajů o úlovku hospodářem na příslušném rybářském revíru, nebo prohlášení alespoň dvou nezávislých svědků s uvedením jejich nacionál a podpisy
 • dokumentace k úlovku – fotografie nebo  vzorek šupin,  atd.
 • Dále je možno uvést další nepovinné údaje:
 • rybářský prut - výrobce, značka, typ, délka,  atd.
 • rybářský naviják - výrobce, značka, typ,  atd.
 • vlasec - výrobce, značka, průměr, nosnost, barva, stáří, atd. 
 
Veškeré výše uvedené požadované údaje lovící – člen MO Blansko zasílá na adresu MO MRS Blansko, která zabezpečí další administrativu spojenou s výdejem ocenění za trofejní úlovek. Ocenění se předává vždy 1x ročně na Výroční schůzi delegátů MO MRS Blansko, kde je lovec pozván k slavnostnímu předání ocenění.
 
 
Klasifikace trofejních úlovků:
 
 

Bronzový odznak

Stříbrný odznak

Zlatý odznak

 

hmotnost nejméně od: 

hmotnost nejméně od:

hmotnost nejméně od:

Lipan podhorní

0,80 kg

1,00 kg

1,25 kg

Pstruh duhový

1,50 kg

2,00 kg

3,00 kg

Pstruh potoční

1,00 kg

1,50 kg

2,50 kg

Siven americký

0,80 kg

1,00 kg

1,50 kg

Bolen dravý

4,00 kg

6,50 kg

8,00 kg

Candát obecný

6,00 kg

8,00 kg

10,00 kg

Mník jednovousý

1,00 kg

1,50 kg

2,50 kg

Okoun říční 

1,00 kg

1,50 kg

2,00 kg

Sumec velký

25,00 kg

40,00 kg

65,00 kg

Štika obecná

9,00 kg

12,00 kg

16,00 kg

Úhoř říční

1,20 kg

1,70 kg

2,00 kg

Amur bílý

7,00 kg

10,00 kg

13,00 kg

Cejn velký

2,50 kg

3,00 kg

4,00 kg

Cejnek malý

0,80 kg

1,00 kg

1,20 kg

Jelec jesen

1,25 kg

1,75 kg

2,25 kg

Jelec tloušť

1,25 kg

1,75 kg

2,25 kg

Kapr obecný

10,00 kg

15,00 kg

18,00 kg

Karas obecný 

0,60 kg

0,80 kg

1,00 kg

Karas stříbřitý

1,10 kg

1,30 kg

1,50 kg

Lín obecný

1,50 kg

2,00 kg

2,50 kg

Ostroretka stěhovavá

1,20 kg

1,50 kg

1,75 kg

Parma obecná

3,00 kg

4,00 kg

5,00 kg

Perlín ostrobřichý

0,70 kg

0,90 kg

1,20 kg

Plotice obecná

0,80 kg

1,00 kg

1,25 kg

Podoustev říční

1,20 kg

1,50 kg

1,75 kg

Tolstolobik bílý

10,00 kg

15,00 kg

20,00 kg

Síh (marena, peleď)

1,50 kg

2,00 kg

3,20 kg

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...