2014

 
Informace
Do sekce statistiky úlovků byly přidány přehledy všech úlovků v rámci MRS na našich revírech za rok 2014. 
 
 
Pehled sumarizace za rok 2014 po jednotlivých revírech: