Výroční schůze delegátů místních skupin

13.03.2016 08:46

Dne 12. března 2016 se uskutečnila za účastni představitelů Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Blansko a místostarosty města Blanska pana Ing. Bc. Jiřího Crhy výroční schůze delegátů místních skupin Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku v Blansku. 

 Výroční schůze zhodnotila nejen poslední rok činnosti rybářů v Blansku, ale i celé funkční období. Ve zprávách zazněly především informace o stavu pobočného spolu, o hospodaření na rybochovných zařízeních, o práci s mládeží, ale i další informace, které odrážely činnost celého spolku v Blansku, a které přímo či nepřímo ovlivňují i kulturní či společenské dění v Blansku. 

 Místostarosta města Blanska pan  Ing. Bc. Jiří Crha ve svém vystoupení ocenil výbornou spolupráci s rybářským spolkem a městem Blanskem a vyzdvihnul práci rybářů ve vztahu k mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, kde rybářský spolek v Blansku má svoji nezastupitelnou roli.  

Součástí výroční schůze byla i volba výboru a statutárních zástupců na funkční období 2016 – 2019 v souladu s přijetím nového občanského zákoníku. Předsedou rybářů v Blansku byl zvolen pan Ing. Bc. Martin Sklář (40). Po dvanáctiletém období tak střídá v nejvyšší funkci rybářů v Blansku pana Jana Pleskače (71), který významnou měrou přispěl k rozvoji a zviditelnění celého rybářského spolku v Blansku. 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...