Výroční schůze delegátů 8.3.2014

19.01.2015 10:05

Výroční schůze delegátů místních skupin Moravského rybářského svazu v Blansku

 

Dne 8. března 2014 se uskutečnila výroční schůze delegátů místních skupin MRS o. s., MO Blansko. Delegáti byli voleni v jednotlivých skupinách dle klíče 1 : 10. Účast na konferenci byla 95 %, což svědčí o zodpovědném přístupu jednotlivých delegátů. Zprávu o činnosti blanenské rybářské organizace přednesl její předseda pan Jan Pleskač.

V současné době má tato organizace 1021 členů, z nichž je 110 mladších 18 let. Práce s mládeží se dlouhodobě daří, a to díky kroužkům mládeže, za jejichž činnost ve výboru odpovídá pan Pavel Zouhar. Do budoucna se počítá s vytvořením samostatného rybářského revíru ve Sloupečníku, který bude vyhrazen pouze mládeži. Kromě vedoucího pana Zouhara je třeba ocenit i další vedoucí kroužků mládeže a to především pana Michala Danáce (Lysice) a pana Františka Marka (Jedovnice).

Členové MO jsou pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek a zpětně mají možnost komunikovat s výborem MO. Významnou akcí loňského roku byla rekonstrukce klubovny na ulici Mlýnská 25, kam se přesunula i veškerá administrativa MO. Zpráva předsedy byla doplněna zprávou o ekonomické situaci i o konkrétních výsledcích lovu a chovu ryb. Nechyběla ani zpráva předsedy revizní komise (pan Ing. Bc. Martin Sklář). Na konferenci byli za dlouhodobou práci oceněni pan Michal Danác – čestný odznak 3. stupně a pan Josef Pírek – čestný odznak 2. stupně. Náš člen pan Josef Klosowicz dostal ocenění za ulovení trofejové ryby – kapra o délce 86 cm a váze 17,9 kg na revíru Dyje 5.

Na konferenci byla kladně hodnocena spolupráce s městem Blansko. V diskuzi vystoupil také místostarosta města Blansko pan Ing. Bc. Jiří Crha. V usnesení přijaté delegáty v závěru konference jsou obsaženy hlavní úkoly organizace na rok 2014.

 

Ing. Bohumír Sládek

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...