Výroční členská schůze delegátů místních skupin

14.03.2017 19:04

Dne 11. března 2017 v sále restaurace Punkva v Blansku proběhla výroční členská schůze rybářů v Blansku za účasti výboru spolku a též za účasti místostarosty města Blanska p. Ing. Bc. Jiří Crhy. 

Začátek schůze byl na rozdíl od let předcházejících netradiční. Hned po úvodním slovu hosta byl oceněn člen rybářského kroužku mladý rybář David Kuchař, který chytil trofejního candáta na dětském revíru Svitava 3A na Sloupečníku. David dostal z rukou předsedy spolku a místostarosty městka Blanska pamětní list za trofejní úlovek, ale též knihu rybářství a rybolov v ČR. Člen rybářského kroužku tak ukázal všem dospělým, že i v malém rybníčku mohu plavat velké ryby a úlovek je opravdu o štěstí a ne o rybářské výbavě. 

 

Členská schůze dále zhodnotila uplynulý rok 2016 a stanovila úkoly pro výbor na rok 2017. Nejpodstatnější změnou je skutečnost, že od příštího roku bude každý člen mít možnost zaplatit si povolenku bezhotovostním převodem. Dále došlo ke zrušení místních skupin Blansko sever a jih a současně byla vytvořena nová skupina Blansko, kterou povede předsednictvo spolku. Další změna nastane v hospodářském úseku, kde hospodář se stane v průběhu roku zaměstnancem rybářského spolku.

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...