Upozornění pro rybáře

05.05.2015 20:13

Upozorňujeme nejen rybáře, ale i širokou veřejnost na skutečnost, že ve dnech 11.5. – 17.5.2015 bude z důvodu rekonstrukce a výměny technických prvků odstavena ČOV Bořitov. V těchto dnech bude odpadní a splašková voda podrobena pouze hrubému mechanickému čistění a následně bude vypouštěna do chovného pstruhového rybářského revíru 463 010  Býkovka 1.

Na základě této skutečnosti proběhne dne 9.5.2015 mimořádný slov rybí obsádky v úseku ústí Býkovky do řeky Svitavy až po výpustné zařízení ČOV Bořitov, a to z důvodu eliminace možného úhynu rybích druhů. Po celou dobu odstávky ČOV bude kvalita vody monitorována podle parametrů BSK5 a CHSK5 dle hygienických norem. Pokud rybáři i kolemjdoucí osoby uvidí nepřirozené chování zbytkové násady ryb a volně žijících živočichů, neprodleně tuto skutečnost ohlásit telefonicky hospodáři MO Blansko a dále VAS, a.s. divize Boskovice.
 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...