Upozornění pro lovící na Podomském rybníce

26.06.2017 12:16

Výbor MRS Blansko upozorňuje všechny lovící na Podomském rybníku (revír 461 115 Podomský potok 1), že cesta není ve správě MRS Blansko, ale je cestou obecní a o právu vjezdu na tuto cestu rozhoduje obec Podomí, nikoliv MRS Blansko. 

 

Jedná se o účelovou komunikaci k ČOV Podomí. Výkon rybářského práva uzavřením této komunikace není nikterak omezen. Výkon rybářského práva nezaručuje automaticky vjezd na účelové komunikace nebo na lesní a polní cesty.

 

K rybníku se jezdilo přes pozemky soukromých vlastníků, které má v nájmu ZD Kojál, Krásensko a MRS Blansko ve spolupráci s obcí Podomí neustále řešil stížnosti kvůli poničené úrodě. Stejně tak stávala vozidla lovících u ČOV Podomí tak, že se tam nedostala ani auta ČOV. 

Bohužel, vinou několika neohleduplných lidí potom trpí i ti ostatní. Jakékoliv zanechávání vzkazů zastupitelům obce a starostce obce je ze strany rybářů naprosto neakceptovatelné a výbor MRS Blansko se od těchto aktivit zcela distancuje.

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...