Setkání s premiérem ČR a hejtmanem Jihomoravského kraje

04.10.2016 21:41

Dne 4. října 2016 se předseda rybářského spolku v Blansku pan Ing. Martin Sklář setkal s premiérem ČR panem Mgr. Bohuslavem Sobotkou a hejtmanem Jihomoravského kraje panem JUDr. Michalem Haškem. Předseda rybářů ve svém úvodním vystoupení referoval premiérovi o činnosti spolku a o základním poslání rybářů v Blansku. 

Premiér se zajím společně s hejtmanem o činnost mládeže, ale též o aktuální problémy, které spolek spatřuje ve své činnosti v návaznosti na legislativu státu a přislíbil pomoc a řešení problémů jak na úrovni Ministerstva zemědělství ČR, tak i na úrovni kraje. Jak zaznělo, rybáři v Blansku jsou jedni z mála spolků, kteří aktivně využívají dotační politiku státu a je zapotřebí, aby se spolek dále rozvíjel a svou činností tak přispíval k udržení ichtyofauny ve volných vodách.

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...