Rybník v Petrovicích se napouští

02.04.2016 16:08

Rybník v Petrovicích, který prošel za finanční podpory obce Petrovice jako majitele a dotačního titulu revitalizací je hotov. Na konci měsíce března byla provedena kolaudace stavby a současně byl požádán rybářský spolek v Blansku, který je nájemce tohoto rybníku, aby začal napouštět vodu. Dne 1.dubna 2016 byly do hráze rybníka založeny první dluže a těsnící hmota. Je předpoklad, že při současném stavu přítoku se bude rybník plnit celý měsíc duben.

Po ukončení napouštění bude provedena bezpečností zkouška výpustných zařízení a též zkouška bezpečnostního přelivu. Výsledkem bude vydání rozhodnutí - manipulační a provozní řád rybníka. Po ukončení této části projektu,  rybářský spolek v Blansku ve spolupráci s obci Petrovice zahájí administrativní kroky k vyhlášení rybářského revíru na uvedeném rybníce a současně povolení výkonu rybářského práva.
 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...