Rybáři z Blanska a okolí proženou kapry na novém revíru

29.09.2017 09:21

Blansko, Černá Hora, Brno 29. září 2017 

Sportovní rybáři a příznivci „Petrova cechu“ se mají od příštího roku na co těšit. Moravskému rybářskému svazu (MRS) se podařilo po téměř celoročním úsilí koupit za nemalé finanční prostředky do svého vlastnictví Oborský někdy též nazývaný Černohorský rybník v Černé Hoře u Blanska. 

Tento krásný kousek přírody o výměře 4,5ha tak od 1. ledna 2018 bude obhospodařovat rybářský spolek v Blansku, který byl pověřen vedením MRS v Brně k hospodaření na rybníku. „V současné době probíhá majetkové vyrovnání a zápis do Katastru nemovitostí. Dále bude následovat vyhlášení rybářského revíru, který ponese název Býkovka 1A, dále povolení výkonu rybářského práva, schválení zarybňovacího plánu a druhová skladba rybí obsádky. 

To vše bude řídit MRS, který podá žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně – státní správu rybářství“ jak uvedl předseda rybářského spolku v Blansku Ing. Martin Sklář. „Rybáři, kteří se vydali severně od Brna nemněli žádnou možnost sportovního rybolovu až po ÚN Křetínka v Letovicích. Po celé této trase se žádný větší rybník pro rybáře nenacházel“ doplnil Sklář. 

A kdy začnou rybáři prohánět po všech legislativních procesech kapry? „Na to si budou muset rybáři z Černé Hory, Lysic, Blanska a širokého okolí ještě chvíli počkat, ale předpoklad je na jaře příštího roku“ doplnil hospodář rybářského spolku v Blansku p. Miroslav Odehnal, který bude odpovídat za to, aby ve vodě vždy plaval nějaký ten kapr, štika, amur, candát a jiné druhy ryb.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...