Předání sádek po rekonstrukci

21.10.2015 15:38
Dne 16. října 2015 v 15 hodin zástupci Moravského rybářského svazu v Blansku převzali od p. Martina Mojžíška jednatele společnosti firmy MOYSES, s.r.o. Blansko, za účasti místostarosty města Blanska p. Ing. Bc. Jiřího Crhy zrekonstruovanou sádku v areálu  Sloupečník v Blansku. 
Celá akce, která se skládala ze dvou etap, a to výměna potrubí nápustného a výpustního zařízení sádek včetně generální opravy sádky a manipulačního prostoru sádek, by se neuskutečnila, kdyby rybářský svaz neobdržel dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V této záležitosti blanenským rybářům velmi pomohl místostarosta města Blanska. 
V rámci výběrového řízení, kterého se zúčastnilo pět firem, vyhrála firma Moyses, s.r.o., která přišla nejen se zajímavou cenovou nabídkou, ale i moderní technologií rekonstrukce sádky, která by měla díky tomu, především odolat klimatickým podmínkám a prostředí, v kterém se nachází a k čemu bude využívána. Závěrem nezbývá než zhotoviteli, ale i místostarostovi města Blanska poděkovat za úsilí a vynaloženou snahu, která vedla ke zdárnému ukončení rekonstrukce sádek.
 
 
Za MRS Blansko
 
Ing. Martin Sklář
 
 
 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...