Oznámení - mimořádná manipulace s vodními díly

18.11.2018 19:41

Výbor rybářského spolku v Blansku oznamuje všem členům a lovícím rybářům na níže uvedených nádržích rybářských revírů dochází k mimořádné manipulaci s vodními díly na základě rozhodnutí Vodoprávního úřadu MěÚ v Blansku, z důvodu plánované opravy nebo havárie. 

 

461 226 Návesní rybník - Ostrov u Macochy, 

dnem 16.11.2018 dochází k pozvolnému snižování hladiny max. 1m z důvodu opravy netěsnosti hráze. Bližší informace pan Ing. Ondřej Hudec, Starosta, Městys Ostrov u Macochy. 

 

461115 Podomský potok 1, nádrž Palava I, Blansko, 

dnem 21.11.2018 dochází k pozvolnému upuštění nádrže dle mimořádné manipulace z důvodu netěsnosti tabulového uzávěru, odlomení tyče táhla tabule, opravy pohonu táhla. Bližší informace paní Ing. Olga Pozděnová, MěÚ Blansko, odbor životního prostředí.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...