Oprava sádek ve Sloupečníku

04.09.2015 08:49

Jak si členové organizace mohli všimnout, v průběhu letních měsíců se realizuje druhá etapa rekonstrukce sádek ve Sloupečníku, která navazuje na ukončenou první etapu, která spočívala ve výměně nápustných a výpustných mechanismů sádek a přívody vody. V rámci letošní druhé etapy dochází k úplné rekonstrukci sádky včetně základové desky a sloviště a dále rekonstrukce manipulačního prostoru pro úpravu a manipulaci s rybou.

 Všechny práce by měli být dokončeny do 31. října 2015. Výsledkem celé rekonstrukce bude 1 nová sádka, sloviště, drenáž a odvod spodní vody pod základovou deskou sádky, manipulační prostor, včetně přípravných prací pro 3. etapu, kde bude zrušena pravá sádka a nahrazena  průtočným žlabovým systémem, aerátorem a vybudovaným zdrojem vody.

Celá akce je rozpočtována z dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dále z rozpočtu místní organizace. Celkové náklady jsou rozpočtovány do částky 600.000,- Kč z toho 2/3 částky je hrazeno z dotace Jihomoravského kraje.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...