Oborský rybník se napouští

21.05.2018 10:07

Dne 16. května 2018 se po ukončení nejnutnějších oprav na odběrném místě a potrubí pomalu začíná napouštět Oborský rybník v Černé Hoře - revír Býkovka 1A.

 Bylo vyčištěno odběrné místo na toku Býkovka, kde byly odvezeny sedimenty, vyčištěna přívodní strouha, která byla prohloubena pod odběrnou trubku tak, aby sedimenty, které přinese Býkovka zůstávaly před zaústěním a nezanášely zatrubněnou přívodní část do rybníka. 

Současně bylo vyměněno potrubí v délce cca 30m, které bylo propadlé, zarostlé kořeny stromů a více méně nefunkční. Dále bylo opraveno stavidlo rybníka, kde byly vyměněny všechny dvouřadé dluže, které byly zatěsněny. 

 

Předpokládáme, že rybník při současném přítoku bude do konce června napuštěn, a osazen jednotlivými druhy ryb tak, aby rybáři v létě mohli trávit volný čas na novém rybářském revíru v Černé Hoře.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...