Nové Stanovy MRS, z.s. platné od 1. ledna 2016

25.02.2016 17:05
Vážení členi  Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Blansko 
oznamujeme Vám, že dnem 24. února 2016  vstoupily v platnost Stanovy schválené VIII. Sjezdem MRS, o.s., a to na základě jejich registrace u Krajského soudu v Brně.  Znění Stanov Vám přikládáme v příloze. Počínaje tímto dnem je nutno se těmito Stanovami řídit. Současně se tímto dnem mimo jiné mění název spolku na: Moravský rybářský svaz, z.s., a zaniká pojem „místní organizace“ a nahrazuje se pojmem „pobočný spolek“.
 
 
Znění Stanov je též dostupné na těchto portálech:
 

Výbor Pobočného spolku Blansko.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...