Nezákonný lov na řece Svitavě

07.09.2015 22:39

Neoprávněný lov na naších revírech stále neutichá ani v září. I přes veškerou snahu RS, hospodáře, ale i členů-rybářů, kteří se aktivně zapojují do ostrahy revírů a podezřelé osoby ihned oznamují, tlak osob, které neoprávněně loví ryby nepolevuje.

Dne 7. září 2015 kolem 16.45hod. byla zjištěna osoba, ročník narození 1987, která  lovila na pstruhovém rybářském revíru v obhospodařování MRS, o.s. č. 463 064 Svitava 3 lokalita „splav u nádraží ČD“  bez povolenky k rybolovu a rybářského lístku ČR. Na osobu upozornili členové MO MRS Brno 3, kteří na revíru prováděli rybolov. V součinnosti s RS, hospodářem MO osobu zadrželi a předali do rukou strážců zákona. Za tuto skutečnost nezbývá nic jiného než poděkovat, že jim neoprávněný lov nebyl na revíru cizím, nenechali ho bez povšimnutí, ale aktivním způsobem vyhledali kontakty na RS a hospodáře, kteří se na místo vydali ihned, a po minulých zkušenostech, přímo s hlídkou Policie ČR OO Blansko.

Hlídka Policie ČR osobu, ztotožnila a po všech úředních úkonech předala RS potřebné informace pro přestupkové řízení. Současně bylo zadrženo rybářské nářadí a nástroje na místě lovu. Na základě uvedených skutečností bylo zasláno oznámení na Městský úřad Blansko/OŽP-státní správu rybářství pro podezření z přestupku proti zákonu č. 99/2004 Sb. o rybářství.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...