Nezákonný lov na řece Svitavě

23.06.2015 12:38

Neoprávněný lov na naších revírech neutichá. I přes veškerou snahu RS, hospodáře, ale i členů-rybářů, kteří se aktivně zapojují do ostrahy revírů a podezřelé osoby ihned oznamují, tlak osob, které neoprávněně loví ryby nepolevuje.

Dne 21. června 2015 kolem 19.30 hod. byla zjištěna osoba, ročník narození 1992, která  lovila na pstruhovém rybářském revíru v obhospodařování MRS, o.s. č. 463 064 Svitava 3 lokalita „levý břeh řeky Svitavy pod mostem u ŽST ČD Blansko - Město“  bez povolenky k rybolovu a rybářského lístku ČR.

Při kontrole tato osoba neuposlechla výzvy úřední osoby podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a nepředložila žádný doklad totožnosti a to i přes opakovanou výzvu. Dotyčná osoba ponechala rybářské nářadí na břehové linii řeky Svitavy a z místa přestupku se snažila utéci rybářské stráži i přes výzvu, aby zůstala na místě lovu do příjezdu hlídky městské policie Blansko a zdržela se jakéhokoliv protiprávního jednání.

Toto osoba nerespektovala a v čase 19.30 utíkala přes koleje u železniční stanice Blansko-město. RS osobu páchající přestupek rychle dostihla. V průběhu byla na místo přivolána tísňovou linkou městská policie Blansko, která společně s RS osobu zadržela, ztotožnila a po všech úředních úkonech předala RS potřebné informace pro přestupkové řízení. Současně bylo zadrženo rybářské nářadí a nástroje na místě lovu.

Na základě uvedených skutečností bylo zasláno oznámení na Městský úřad Blansko/OŽP-státní správu rybářství pro podezření z přestupku proti zákonu č. 99/2004 Sb. o rybářství.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...