Násada do rybochovného zařízení a chovných potoků

05.04.2015 13:56

Dne 4. dubna 2015 bylo do chovných rybářských revírů Býkovka 1, Bílá Voda a chovných přítoků řeky Svitavy (Ráječkovský potok, Holešínka, Sloupečník) vysazeno celkem  40.000 ks pstruha obecného velikosti PO0+ tedy do 1cm délky. Pokud budou v průběhu roku dobré klimatické podmínky, tak jako každý rok předpokládáme slovení  3-4 tisíce jednoletého pstruha, který bude přesazen do dalších chovných potoků a následující rok bude ve velikosti PO2 vysazen do řeky Svitavy.

 MO Blansko je tak plně soběstačné při produkování rybí násady pstruha obecného do řeky Svitavy. Každoročně pstruhy distribuujeme i v rámci svazového hospodaření okolním organizacím na toku řeky Svitavy, což přináší z ekonomického hlediska nemalý příjem organizace. Současně bylo do rybochovného zařízení dne 30. března 2015 nasazeno 2500 ks lína obecného velikosti L1 tedy do 7cm délky. I v tomto druhovém zastoupení ryby je MO plně soběstačná.
 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...