Jednání s majitelem lomu

23.05.2018 07:32

Dne 21.5.2018 proběhlo na radnici města Blanska jednání mezi zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blansko a Moravským rybářským svazem, který byl zastoupen tajemníkem svazu a předsedou pobočného spolku Blansko na straně jedné a dále majitelem Lomu na straně druhé. 

Po jednání s představiteli města a policie následovalo další jednání mezi majitelem a rybářským svazem. Konkrétní výsledná dohoda zatím není odsouhlasena, jednání budou pokračovat. 

Pokud dojde k vzájemné dohodě mezi MRS a majitelem, pak lov ryb na nádrži Lom bude upraven v dodatku Bližších podmínek na rok 2019, který budou muset lovící respektovat, neboť rybářský revír se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví. 

V současné době je lov na nádrži Lom povolen, pouze opětovně žádáme lovící, aby respektovali informační tabule majitele, které jsou viditelné na břehové linii nádrže. 

 

Výbor MRS Blansko.

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...