„Čistá Svitava“ - Jarní čištění řeky Svitavy - oznámení

04.03.2015 13:52
 
Tak jako každý rok MRS, o.s. MO Blansko ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. závod Dyje provoz Svitava provádí čištění břehů kolem řeky Svitavy od odpadků a nepořádku, který tam za celý rok uskladnili spoluobčané, kteří si pletou krajinu s odpadkovým košem. V letošním roce Povodí Moravy  stanovilo termín čištění na den  4. dubna 2015 (sobota) od 8 hodin a to v úseku od jezu v Jezu v Doubravici nad Svitavou až po jez Paulinka (nádraží ČD) v Blansku. Účastníkům budou poskytnuty rukavice a pytle na odpad. Dále pak drobné občerstvení. Sesbíraný odpad bude pracovníky Povodí Moravy, s.p. odvezen v průběhu dne. Tímto žádáme všechny dobrovolníky, kteří se chtějí zúčastnit akce „Čistá Svitava“ o potvrzení účasti na této akci, a to p. Pavlu Zouharovi tel:  724 730 724 nebo na e-mail p.zouhar31seznam.cz
 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...