Ceny povolenek, členských známek a ostatní platby v roce 2018

29.11.2017 18:37

Ceny povolenek, členských známek a ostatní platby v roce 2018

 

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 22. 06. 2017 a 21.09.2017 platí pro rok  2018  níže  uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy  MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro  členy  (MRS a ČRS)   a   nečleny   (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

1./ Členské příspěvky

 

Dospělí :                             450,- Kč

Mládež do 15 let:                 200,- Kč

 

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

 

Zápisné                                       1.000,- Kč /jen pro nové členy mimo mládež do 15-ti let/

Stanovy                                          20,- Kč /jen pro nové členy/

Brigádnická povinnost                    500,- Kč / mimo mládež do 15-ti let/

 

2./ Ceny povolenek pro "Členy" ( pro členy MRS a ČRS)

 

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

   Roční

950,-

3 150,-

1 000,-

3 250,-

   Poloviční

500,-

x

500,-

x

   Měsíční

650,-

x

650,-

x

   Týdenní

400,-

x

400,-

x

   Denní

150,-

x

150,-

x

   Mládež

300,-

x

300,-

x

 

Pobočný spolek  může  poskytnout  žadateli  o povolenku  slevu,  rozdíl  v  ceně  však  musí  doplatit
z finančních prostředků PS. Poloviční  povolenky  platí pro držitele osvědčení  ZTP, mládež 16-18 let
a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Nedílnou součástí povolenky jsou nové Bližší podmínky výkonu rybářského práva   20,- Kč

Děti organizované v rybářských kroužcích školního roku 2017-2018 obdrží po složení zkoušek první povolenku pro rok 2018 ZDARMA.

 

3./ Ceny povolenek pro "Nečleny" (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

Druh povolenky

MP

P

   Roční

5 000,-

6 000,-

   Měsíční

3 000,-

4 000,-

   Týdenní

1 000,-

1 500,-

   Denní

           400,-

 600,-

 

4./ Další platby

 Obal na doklady s logem MRS Blansko                    50,- Kč

 Stolní kalendář 2018 MRS                                     50,- Kč /jen do vyprodání zásob/

 Vyřízení dokladů korespondenčně                           100,- Kč

 Vyřízení dokladů mimo stanovené termíny              100,- Kč              

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...