Legislativa

 

  • Zákony a vyhlášky
    • Zákon o rybářství  č. 99/2004 Sb., v platném znění
    • Vyhláška MZe ČR  č. 197/2004 Sb.,  v platném znění
  • Vnitrosvazové předpisy MRS (Stanovy Moravského rybářského svazu)
  • Bližší podmínky výk onu (P) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách pstruhových)
  • Bližší podmínky výkonu (MP) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách mimopstruhových)
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (p) platné pro roky 2016 - 2017
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (MP) platné pro roky 2016 - 2017Fishing regulations in English 

 
For foreigners we provide here english version of the fishing regulations for fishing in Czech republic. Please pay attention to the fact  that the regulations are different for non-salmonid and salmonid fisheries (for example spin fishing is allowed from 16. th april on salmonid fisheries, but on non-salmonid fisheries mostly from 16. th june.) Please pay attention to the terms and regulations to avoid misunderstanding.