Legislativa

 

  • Zákony a vyhlášky
    • Zákon o rybářství  č. 99/2004 Sb., v platném znění
    • Vyhláška MZe ČR  č. 197/2004 Sb.,  v platném znění
  • Vnitrosvazové předpisy MRS (Stanovy Moravského rybářského svazu)
  • Bližší podmínky výk onu (P) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách pstruhových)
  • Bližší podmínky výkonu (MP) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách mimopstruhových)
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (p) platné pro roky 2016 - 2017
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (MP) platné pro roky 2016 - 2017Fishing regulations in English 

 
For foreigners we provide here english version of the fishing regulations for fishing in Czech republic. Please pay attention to the fact  that the regulations are different for non-salmonid and salmonid fisheries (for example spin fishing is allowed from 16. th april on salmonid fisheries, but on non-salmonid fisheries mostly from 16. th june.) Please pay attention to the terms and regulations to avoid misunderstanding.
 
 
 

Vyhledávání

Novinky

10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...