Legislativa

 

  • Zákony a vyhlášky
    • Zákon o rybářství  č. 99/2004 Sb., v platném znění
    • Vyhláška MZe ČR  č. 197/2004 Sb.,  v platném znění
  • Vnitrosvazové předpisy MRS (Stanovy Moravského rybářského svazu)
  • Bližší podmínky výk onu (P) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách pstruhových)
  • Bližší podmínky výkonu (MP) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách mimopstruhových)
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (p) platné pro roky 2016 - 2017
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (MP) platné pro roky 2016 - 2017Fishing regulations in English 

 
For foreigners we provide here english version of the fishing regulations for fishing in Czech republic. Please pay attention to the fact  that the regulations are different for non-salmonid and salmonid fisheries (for example spin fishing is allowed from 16. th april on salmonid fisheries, but on non-salmonid fisheries mostly from 16. th june.) Please pay attention to the terms and regulations to avoid misunderstanding.
 
 
 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
05.05.2017 14:00

Statistiky úlovků za rok 2016

Statistiky úlovků po jednotlivých revírech obhospodařovaných MRS Blansko, z.s. naleznete v menu Informace\statistiky\2016 a také na následujícím...
21.11.2016 11:13

Nový vzor sumáře úlovků

Nový tiskopis sumáře úlovků za rok 2016 naleznete v nabídce Dokumenty ke stažení nebo též na tomto přímém odkazu. Sumář je k dispozici v PDF formátu a také v DOC formátu, upravitelného v...
18.11.2016 18:48

Přehled plateb pro rok 2017

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2017   Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 15. 6. 2016 a 22. 9. 2016 platí pro rok 2017...