Informace o nás

Výroční schůze delegátů 8.3.2014
 

V roce 1991 rozhodla výroční členská schůze o zřízení místních skupin. Vzniklo celkem 8 místních skupin: v Černé Hoře, Dolní Lhotě, Doubravicích, Jedovnicích, Lysicích, Sloupě a v Blansku-místní skupina JIH a SEVER. 

V současné době má naše organizace 903 členů. Místní organizaci řídí 17-ti členný výbor a kontrolním orgánem nezávislým na výboru je Kontrolní a revizní komise v čtyřčlenném složení. 

Hlavní náplní činnosti místní organizace je zabezpečení sportovního rybolovu členům organizace i členům Moravského rybářského svazu, neboť ve statutu hospodaření je zakotven svazový rybolov, dále je to péče o svěřené revíry, chovné nádrže a potoky.

 
 

Něco z historie

RYBÁŘSKÝ SPOLEK NA PANSTVÍ RÁJECKÉM 

 
Na území Moravy byly rybářské spolky zakládány až kolem roku 1900. V okresním archivu je zápis o vzniku našeho rybářského spolku uveden takto : Rybářský spolek na panství rájeckém. Schválení zemské správy politické dne 26.8.1901 číslo 36166/VIII. V podacím protokolu moravského místodržitelství v Brně je pod číslem jednacím 36166 zapsáno podání Františka Okáče a společníků z Rájce z 9.9.1901 "Statuten des Fischerei-Vereines in Raitz" (Stanovy rybářského spolku v Rájci). Na toto období se datuje vznik organizovaného rybolovu v Blansku.
 
V roce 1951 po schválení zákona o dobrovolných organizacích a shromážděních a zákona o rybářství z roku 1952, byly svěřeny rybářské revíry rybářským organizacím a rybářský spolek byl přejmenována na místní organizaci Českého rybářského svazu v Blansku. V roce 1990 se organizace stala součástí nově vzniklého Moravského rybářského svazu, ve které působí do současné doby. V tomto roce měla organizace celkem 729 členů.
 
V roce 1991 rozhodla výroční členská schůze o zřízení místních skupin. Vzniklo celkem 8 místních skupin: v Černé Hoře, Dolní Lhotě, Doubravicích, Jedovnicích, Lysicích, Sloupě a v Blansku-místní skupina JIH a SEVER. V současné době má naše organizace 903 členů. Místní organizaci řídí 17-ti členný výbor a kontrolním orgánem nezávislým na výboru je Kontrolní a revizní komise ve čtyřčlenném složení. Hlavní náplní činnosti místní organizace je zabezpečení sportovního rybolovu členům organizace i členům Moravského rybářského svazu, neboť ve statutu hospodaření je zakotven svazový rybolov, dále je to péče o svěřené revíry, chovné nádrže a potoky. 
O výchovu rybářské mládeže se staráme v rybářských kroužcích, ve kterých jsou děti ve věku od 8 do 15-ti let. Rybářské kroužky jsou v Jedovnicích, Lysicích, Černé Hoře, Sloupu a v Blansku. 
 
Naše místní organizace hospodaří na 6 revírech. Pstruhový revír "Svitava 3"je od splavu v Blansku chybí mezera (tzv.Klamovka) po jez v Doubravici nad Svitavou. Dále organizace hospodaří na pstruhových revírech "Bílá Voda" a "Býkovka", oba dva revíry jsou však chovné - rybolov je zde zakázán. Mimopstruhový revír "Podomský potok 1" tvoří celkem 12 nádrží o celkové rozloze 13,7 ha. Další mimopstruhové revíry jsou Podomský potok 1A a Podomský potok 1B. Vlastní rybochov organizace provádí na 3 nádržích (Petrovice dolní, Sloupečník a sedimentační nádrž nad nádrží Vrbice). MO MRS zabezpečuje chov kaprovitých a reofilních druhů ryb, z kterých je dominantním druhem pstruh obecný forma potoční, v jehož chovu je organizace plně soběstačná pro zarybnění revíru Svitava 3. Chov reofilních druhů ryb je prováděn v rámci povodí řeky Svitavy v působnosti místní organizace, na potocích, které jsou chovné.
 
Na kulturním a společenském dění ve městě Blansko se podílíme organizací rybářských závodů mládeže, pořádáme tradiční Rybářský bál, akci při zahájení pstruhové sezony a tradiční prodej vánočního kapra.
 

Vyhledávání

Novinky

10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...