Moravský rybářský svaz,

z.s. pobočný spolek Blansko 

Mlýnská 2312/25

Blansko 

678 01 

 
mrsblansko@mrsblansko.cz
telefon kancelář - 725 830 526   
(Po -Pá 08:00 - 14:00)

Nádrž LOM - revír Podomský potok 1 

Upozorňujeme rybáře, že nádrž Lom v Blansku a rybářský revír na této nádrži se nachází na soukromém pozemku. 

V současné době je na této nádrži vyhlášen rybářský revír a rybáři s platnou povolenku k rybolovu s platným rybářským lístkem mají právo vykonávat rybářské právo stanovené státem. 

Rybáři nemají právo však jakýmkoliv způsobem zasahovat do břehové linie, ničit břehové porosty, rozdělávat ohně, odhazovat odpadky či jinak narušovat soukromý majetek. 

Současně žádáme rybáře o respektovaní informačních tabulí, které jsou rozmístěny kolem nádrže. Vedení spolku s majitelem jedná o další spolupráci na uvedené vodní ploše. 

 

Děkujeme všem za pochopení.   předseda, hospodář

Upozornění členům MRS Blansko - Změny denní doby lovu MP

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 29.3.2018 se mění denní doby lovu na vodách mimopstruhových v obhospodařování MRS v souladu s Vyhláškou MZe ČR č.25/2018 s účinností od 1.4.2018 takto: 

 

  • v měsících duben-září je stanovena denní doba lovu 04-24hod
  • v měsících říjen-březen je stanovena denní doba lovu 06-22hod

Aktuálně

26.07.2018 16:00

Upozornění pro rybáře - nádrž Vavřinec

Dne 4.8.2018 (sobota)se na nádrži Vavřinec rybářského revíru Podomský potok 1 uskuteční tradiční soutěž "Vavřinecká lávka". Lov ryb není omezen. Žádáme rybáře o respektování závodů a pokynů pořadatelů.Hospodář.
19.06.2018 14:01

Zarybnění

Dne 19.06.2018 byl do pstruhového rybářského revíru 463 064Svitava 3 vysazen v souladu se zarybňovacím plánem na rok 2018 pstruh duhový. Celkem bylo vysazeno 150kg pstruha. Ryby byly nakoupeny v pstruhařství Skalní Mlýn u Blanska.
04.06.2018 14:00

Dětský den s rybáři v Blansku

Dětský den s rybáři v Blansku se uskuteční v sobotu dne 9. června 2018 od 9 do 12 hodin na rybníce Sloupečník v Blansku.  Pro malé rybáře bude nachystaný lov na rybníku a pro nerybáře lov na sádkách. Ukázka živých ryb přiblíží, co za druhy nám žije v řece Svitavě. Proběhne ukázka techniky Sboru dobrovolných hasičů. Dále budou probíhat soutěže a bude postaven skákací hrad.    Vstupné je zdarma.   Každý účastník vyhrává drobnou sladkoust a špekáček, který bude možnost na místě...
23.05.2018 07:32

Jednání s majitelem lomu

Dne 21.5.2018 proběhlo na radnici města Blanska jednání mezi zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blansko a Moravským rybářským svazem, který byl zastoupen tajemníkem svazu a předsedou pobočného spolku Blansko na straně jedné a dále majitelem Lomu na straně druhé.  Po jednání s představiteli města a policie následovalo další jednání mezi majitelem a rybářským svazem. Konkrétní výsledná dohoda zatím není odsouhlasena, jednání budou pokračovat.  Pokud dojde k vzájemné dohodě mezi...
21.05.2018 10:17

Rybářské závody v chytání karasů

MRS z.s. - Pobočný spolek Blansko  ve spolupráci s místní skupinou Jedovnice pořádá    Rybářské závody v chytání karasů  na rybníku v Podomí v sobotu 9. června 2018     Propozice závodů:  Začátek závodů: 6.30 hod  Konec závodů: 12.00 hod    Účastník rybářských závodů musí mít platný rybářský lístek a povolenku k lovu na mimopstruhových vodách MRS.  Chytat se bude ve dvoučlenných družstvech.  Každý člen družstva může chytat na...

Fotogalerie: Rybářské revíry pobočného spolku Blansko

/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-u-jez-rajecko-svitava-3a-jpg/
/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-od-jez-rajecko-svitava-3a-jpg/
/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-nad-jez-klamovka-svitava-3a-jpg/
/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-nad-jez-pod-klamovka-svitava-3a-jpg/

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...

Spolupracujeme: