Moravský rybářský svaz,

z.s. pobočný spolek Blansko 

Mlýnská 2312/25

Blansko 

678 01 

 
mrsblansko@mrsblansko.cz
telefon kancelář - 725 830 526   
(Po -Pá 08:00 - 14:00)

Nádrž LOM - revír Podomský potok 1 

Upozorňujeme rybáře, že nádrž Lom v Blansku a rybářský revír na této nádrži se nachází na soukromém pozemku. 

V současné době je na této nádrži vyhlášen rybářský revír a rybáři s platnou povolenku k rybolovu s platným rybářským lístkem mají právo vykonávat rybářské právo stanovené státem. 

Rybáři nemají právo však jakýmkoliv způsobem zasahovat do břehové linie, ničit břehové porosty, rozdělávat ohně, odhazovat odpadky či jinak narušovat soukromý majetek. 

Současně žádáme rybáře o respektovaní informačních tabulí, které jsou rozmístěny kolem nádrže. Vedení spolku s majitelem jedná o další spolupráci na uvedené vodní ploše. 

 

Děkujeme všem za pochopení.   předseda, hospodář

Upozornění členům MRS Blansko - Změny denní doby lovu MP

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 29.3.2018 se mění denní doby lovu na vodách mimopstruhových v obhospodařování MRS v souladu s Vyhláškou MZe ČR č.25/2018 s účinností od 1.4.2018 takto: 

 

  • v měsících duben-září je stanovena denní doba lovu 04-24hod
  • v měsících říjen-březen je stanovena denní doba lovu 06-22hod

Aktuálně

17.03.2015 13:32

Výlov rybochovného zařízení

Dne 15. března 2015 v dopoledních hodinách proběhl po dvou letech od vysazení váčkového plůdku lína obecného (20.000 ks o délce 0,5cm) výlov rybochovného zařízení Palava III – Odkalovací a sedimentační nádrž nad nádrží Palava II – Vrbice. V průběhu celého týdne v souladu s manipulačním a provozním řádem byla nádrž upouštěna. Ve čtvrtek se začaly objevovat v nízkém stavu vodního sloupce první ryby. Předpokládaný odhad byl do 1,5q lína obecného. V den výlovu však množství ryb zaskočilo i...
12.03.2015 12:20

Výroční schůze delegátů místních skupin

Dne 7. března 2015 se uskutečnila Výroční schůze delegátů místních skupin místní organizace Blansko. Mezi delegáty zavítal i zástupce města Blansko – místostarosta města pan Ing. Bc. Jiří Crha. Výroční schůze zhodnotila uplynulý kalendářní rok 2014, schválila činnost výboru za rok 2014 a též schválila usnesení, rozpočet a plán práce pro rok 2015. Součástí schůze bylo i předání ocenění za zásluhy práce v oblasti rybářství a též ocenění za trofejní úlovek. Bližší informace se můžete dočíst v...
04.03.2015 13:52

„Čistá Svitava“ - Jarní čištění řeky Svitavy - oznámení

  Tak jako každý rok MRS, o.s. MO Blansko ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. závod Dyje provoz Svitava provádí čištění břehů kolem řeky Svitavy od odpadků a nepořádku, který tam za celý rok uskladnili spoluobčané, kteří si pletou krajinu s odpadkovým košem. V letošním roce Povodí Moravy  stanovilo termín čištění na den  4. dubna 2015 (sobota) od 8 hodin a to v úseku od jezu v Jezu v Doubravici nad Svitavou až po jez Paulinka (nádraží ČD) v Blansku. Účastníkům budou...
04.03.2015 13:44

Začaly jarní slovy potoků a vysazování pstruha potočního do řeky Svitavy

Posledním únorovým týdnem začaly plánované jarní slovy chovných potoků MO MRS, o.s. Blansko a to především Holešínky, Ráječkovského potoku, Sloupečníku a Pálavského potoku.     Díky dostatečnému průtoku po celý rok 2014 se předpokládalo, že nasazený plůdek pstruha obecného a roček bude mít dobré podmínky k životu. Kontrolní odlovy, které hospodář provedl v průběhu roku tomu nasvědčovaly. A tak dne 23. února přišel den D a potoky začaly vydávat první...
05.02.2015 09:54

Oprava opevnění koryta řeky Svitavy

Oznamujeme, že ve dnech 6.1.2015 až 28.2.2015 bude snížena hladina na jezu Paulinka (splav u nádraží ČD) na řece Svitavě v km 33,527 na kótu 269,00 m mn.m. (cca 50% hrazené výšky jezu). Účelem snížení hladiny  je oprava opevnění, v úseku od silničního mostu ul. Mlýnská ř.km 35,131 po obchodní dům Billa ř.km 34,315, v rámci reklamace PPO Blansko.  Manipulace s klapkovým uzávěrem bude probíhat pozvolně tak, aby pod jezem nevznikla povodňová vlna. Při zpětném zahrazování bude v toku...

Fotogalerie: Rybářské revíry pobočného spolku Blansko

/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-u-jez-rajecko-svitava-3a-jpg/
/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-od-jez-rajecko-svitava-3a-jpg/
/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-nad-jez-klamovka-svitava-3a-jpg/
/album/fotogalerie-rybarske-reviry-pobocneho-spolku-blansko/mrs-blansko-reviry-nad-jez-pod-klamovka-svitava-3a-jpg/

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...

Spolupracujeme: