Aktuálně

19.06.2018 14:01

Zarybnění

Dne 19.06.2018 byl do pstruhového rybářského revíru 463 064Svitava 3 vysazen v souladu se zarybňovacím plánem na rok 2018 pstruh duhový. Celkem bylo vysazeno 150kg pstruha. Ryby byly nakoupeny v pstruhařství Skalní Mlýn u Blanska.
04.06.2018 14:00

Dětský den s rybáři v Blansku

Dětský den s rybáři v Blansku se uskuteční v sobotu dne 9. června 2018 od 9 do 12 hodin na rybníce Sloupečník v Blansku.  Pro malé rybáře bude nachystaný lov na rybníku a pro nerybáře lov na sádkách. Ukázka živých ryb přiblíží, co za druhy nám žije v řece Svitavě. Proběhne ukázka techniky...
23.05.2018 07:32

Jednání s majitelem lomu

Dne 21.5.2018 proběhlo na radnici města Blanska jednání mezi zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blansko a Moravským rybářským svazem, který byl zastoupen tajemníkem svazu a předsedou pobočného spolku Blansko na straně jedné a dále majitelem Lomu na straně druhé.  Po jednání s...
21.05.2018 10:17

Rybářské závody v chytání karasů

MRS z.s. - Pobočný spolek Blansko  ve spolupráci s místní skupinou Jedovnice pořádá    Rybářské závody v chytání karasů  na rybníku v Podomí v sobotu 9. června 2018     Propozice závodů:  Začátek závodů: 6.30 hod  Konec závodů: 12.00...
21.05.2018 10:12

Rybářské závody dětí v Jedovnici

V sobotu dne 19. května 2018 od časných ranních hodin se začali scházet mladí rybáři k rybníku Olšovec v Jedovnicích, kde místní skupina Jedovnice ve spolupráci s rybářským spolkem v Blansku a Městysem Jedovnice připravila tradiční dětské rybářské závody. Letošní ročník byl co do počtu dětí...
21.05.2018 10:07

Oborský rybník se napouští

Dne 16. května 2018 se po ukončení nejnutnějších oprav na odběrném místě a potrubí pomalu začíná napouštět Oborský rybník v Černé Hoře - revír Býkovka 1A.  Bylo vyčištěno odběrné místo na toku Býkovka, kde byly odvezeny sedimenty, vyčištěna přívodní strouha, která byla prohloubena pod odběrnou...
08.05.2018 10:10

Vysazení ryb

Dne 5.5.2018 bylo do rybářského revíru Svitava 3 vysazeno 600ks pstruha potočního o průměrné délce 17cm.  Dne 6.5.2018 byla do rybářských revírů Podomský potok 1 a Návesní rybník vysazena štika obecná. Celkem bylo vysazeno 1200 štik o průměrné délce 8cm.
27.04.2018 14:14

Zájezd dětí do ZOO Lešná

ZÁJEZD dětí – členů rybářských kroužků při MRS, z.s. PS Blansko  Vážení rodiče,  Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko každoročně pro děti – členy rybářských kroužků při MRS Blansko pořádá v rámci ukončení rybářského kroužku zájezd pro děti.  V letošním roce jsme pro...
24.04.2018 09:41

Okresní kolo Zlaté udice

V sobotu 7. dubna 2018 se v Blansku pořádalo již tradiční okresní kolo Zlaté udice, které se zúčastnilo i mnoho mladých členů našeho blanenského pobočného spolku.  Zlatá udice se skládá ze tří samostatně vyhodnocených částí - lovu ryb na plavanou, rybolovné techniky (hody na cíl) a rybářských...
16.04.2018 10:24

Rybáři se dočkali

Téměř po pěti měsících čekání se všichni rybáři v České republice dočkali. V pondělí 16. dubna od 6.00 hod. ráno začala rybářská sezona na všech pstruhových vodách.  Na tento den čekali i rybáři z Blanska a širokého okolí, kteří již před šestou hodinou ranní si hledali to nejlepší místo na...

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...