PLÁN PRÁCE VÝBORU na 2. pololetí 2017 

 

Termíny schůze předsednictva:                       pozor změna ČTVRTEK v 15.30 hodin

                                         

                                                                                     23. 11. 2017

 

Termíny schůze výboru:                                     pozor změna ČTVRTEK v 15.30 hodin

                                         

                                                                                     19. 10., 07. 12. 2017

 

Termín zasedání svazového výboru               26.10.2017 v 08.00 hod., Brno

MRS Brno:                                                                účast: předseda (jednatel)

 

Prověrky hospodaření MRS Brno:                   29. 11. 2017 v 10.00 hod., Brno

účast: předseda (jednatel), ekonom, hospodář

 

Zkoušky pro výdej 1. Rybářského lístku        pátek 1. 12. 2017 v 16.00 hod.

 

První výdej povolenek pro rok 2017:             15. 12. 2017 pátek 16 – 18 hod.    

 

Prodej vánočního kapra:                                    18. – 22. 12. 2017

 

Program výborové schůze:

 

Prosinec 07. 12. 2017

 • Kontrola plnění úkolů z jednání výboru a VČS
 • Pošta
 • Informace z jednání předsednictva 23.11. 2017 a jeho schválení
  • příprava podkladových materiálů na prověrky hospodaření
  • příprava prodeje vánočního kapra
  • příprava a provedení zkoušek na 1. Rybářský lístek
  • příprava inventarizace 2017
  • příprava prověrek hospodaření MRS
  • příprava rybářského plesu 2018
  • průběh inventarizace 2017
  • Návrh odměny hospodáře na rok 2017 v rámci Smlouvy o poskytování 
  • seznamy členů pro vedoucí MS
  • stanovení klíče delegátů pro rok 2018 návrh 1:15
 • Informace ze zasedání svazových orgánů (svazový výbor 26.10.2017)
 • Informace o prověrkách hospodaření u MRS (30. 11. 2016)
 • Informace hospodáře
 • Informace o zkouškách na 1. Rybářský lístek
 • Schválení plánu práce na 1. ½ roku 2018
 • Schválení bezplatných povolenek na rok 2018
 • Odměny a funkční požitky za rok 2017
 • Požadavky KRK
 • Různé
 • Návrh usnesení

 

 

 

Termíny výdejů povolenek pro rok 2018  a seznámení s činností pobočného spolku Blansku za rok 2017 v jednotlivých místních skupinách MRS, z.s. PS Blansko:

 

 

MS ČERNÁ HORA                      4.1.2018          čtvrtek              17.00                 restaurace Sladovna

 

MS DOUBRAVICE                      5.1.2018          pátek                 17.00                 restaurace Olivie

 

MS BLANSKO                                   6.1.2018           sobota              08.00–12:00              restaurace Punkva

 

MS LYSICE                                    8.1.2018           pondělí             17.00                 restaurace u Labutě

 

MS DOLNÍ LHOTA                          11.1.2018         čtvrtek              17.00                 restaurace u Filků

 

MS SLOUP                                    12.1.2018         pátek                 17.00                 hotel Broušek

MS BLANSKO                                13. 1.2018        sobota              09.00–11.00              restaurace hřiště ČKD,  jen výdej povolenek

MS JEDOVNICE                             19.1.2018         pátek                 17.00                 restaurace v Chaloupkách

 

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
05.05.2017 14:00

Statistiky úlovků za rok 2016

Statistiky úlovků po jednotlivých revírech obhospodařovaných MRS Blansko, z.s. naleznete v menu Informace\statistiky\2016 a také na následujícím...
21.11.2016 11:13

Nový vzor sumáře úlovků

Nový tiskopis sumáře úlovků za rok 2016 naleznete v nabídce Dokumenty ke stažení nebo též na tomto přímém odkazu. Sumář je k dispozici v PDF formátu a také v DOC formátu, upravitelného v...
18.11.2016 18:48

Přehled plateb pro rok 2017

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2017   Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 15. 6. 2016 a 22. 9. 2016 platí pro rok 2017...