Rybáři z Blanska a okolí proženou kapry na novém revíru

29.09.2017 09:21

Blansko, Černá Hora, Brno 29. září 2017 

Sportovní rybáři a příznivci „Petrova cechu“ se mají od příštího roku na co těšit. Moravskému rybářskému svazu (MRS) se podařilo po téměř celoročním úsilí koupit za nemalé finanční prostředky do svého vlastnictví Oborský někdy též nazývaný Černohorský rybník v Černé Hoře u Blanska. 

Tento krásný kousek přírody o výměře 4,5ha tak od 1. ledna 2018 bude obhospodařovat rybářský spolek v Blansku, který byl pověřen vedením MRS v Brně k hospodaření na rybníku. „V současné době probíhá majetkové vyrovnání a zápis do Katastru nemovitostí. Dále bude následovat vyhlášení rybářského revíru, který ponese název Býkovka 1A, dále povolení výkonu rybářského práva, schválení zarybňovacího plánu a druhová skladba rybí obsádky. 

To vše bude řídit MRS, který podá žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně – státní správu rybářství“ jak uvedl předseda rybářského spolku v Blansku Ing. Martin Sklář. „Rybáři, kteří se vydali severně od Brna nemněli žádnou možnost sportovního rybolovu až po ÚN Křetínka v Letovicích. Po celé této trase se žádný větší rybník pro rybáře nenacházel“ doplnil Sklář. 

A kdy začnou rybáři prohánět po všech legislativních procesech kapry? „Na to si budou muset rybáři z Černé Hory, Lysic, Blanska a širokého okolí ještě chvíli počkat, ale předpoklad je na jaře příštího roku“ doplnil hospodář rybářského spolku v Blansku p. Miroslav Odehnal, který bude odpovídat za to, aby ve vodě vždy plaval nějaký ten kapr, štika, amur, candát a jiné druhy ryb.

Vyhledávání

Novinky

05.05.2017 14:00

Statistiky úlovků za rok 2016

Statistiky úlovků po jednotlivých revírech obhospodařovaných MRS Blansko, z.s. naleznete v menu Informace\statistiky\2016 a také na následujícím...
15.12.2016 16:15

Termíny výdeje povolenek pro rok 2017 a ostatní důležité termíny

Termíny výdeje povolenek pro rok 2017 a ostatní důležité termíny  V sekci plán práce naleznete termíny výdeje povolenek pro rok 2017 a další důležité termíny v rámci činnosti MRS Blansko v 1....
23.11.2016 14:53

Dodatek bližších podmínek pro rok 2017

Vyšel dodatek k bližším podmínkám pro vody pstruhové a mimopstruhové s účinností v roce 2017. Znění je v přiloženém PDF souboru, pro zobrazení klikněte na tento odkaz (PDF, 84 kB). 
21.11.2016 11:13

Nový vzor sumáře úlovků

Nový tiskopis sumáře úlovků za rok 2016 naleznete v nabídce Dokumenty ke stažení nebo též na tomto přímém odkazu. Sumář je k dispozici v PDF formátu a také v DOC formátu, upravitelného v...