Legislativa

 

  • Zákony a vyhlášky
    • Zákon o rybářství  č. 99/2004 Sb., v platném znění
    • Vyhláška MZe ČR  č. 197/2004 Sb.,  v platném znění
  • Vnitrosvazové předpisy MRS (Stanovy Moravského rybářského svazu)
  • Bližší podmínky výk onu (P) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách pstruhových)
  • Bližší podmínky výkonu (MP) platné do konce roku 2015 (Výkon rybářského práva na vodách mimopstruhových)
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (p) platné pro roky 2016 - 2017
  • NOVINKA Bližší podmínky výkonu (MP) platné pro roky 2016 - 2017Fishing regulations in English 

 
For foreigners we provide here english version of the fishing regulations for fishing in Czech republic. Please pay attention to the fact  that the regulations are different for non-salmonid and salmonid fisheries (for example spin fishing is allowed from 16. th april on salmonid fisheries, but on non-salmonid fisheries mostly from 16. th june.) Please pay attention to the terms and regulations to avoid misunderstanding.
 
 
 

Vyhledávání

Novinky

05.05.2017 14:00

Statistiky úlovků za rok 2016

Statistiky úlovků po jednotlivých revírech obhospodařovaných MRS Blansko, z.s. naleznete v menu Informace\statistiky\2016 a také na následujícím...
15.12.2016 16:15

Termíny výdeje povolenek pro rok 2017 a ostatní důležité termíny

Termíny výdeje povolenek pro rok 2017 a ostatní důležité termíny  V sekci plán práce naleznete termíny výdeje povolenek pro rok 2017 a další důležité termíny v rámci činnosti MRS Blansko v 1....
23.11.2016 14:53

Dodatek bližších podmínek pro rok 2017

Vyšel dodatek k bližším podmínkám pro vody pstruhové a mimopstruhové s účinností v roce 2017. Znění je v přiloženém PDF souboru, pro zobrazení klikněte na tento odkaz (PDF, 84 kB). 
21.11.2016 11:13

Nový vzor sumáře úlovků

Nový tiskopis sumáře úlovků za rok 2016 naleznete v nabídce Dokumenty ke stažení nebo též na tomto přímém odkazu. Sumář je k dispozici v PDF formátu a také v DOC formátu, upravitelného v...